O firmie
 O produkcie
 Redakcja
Wprowadź poniżej otrzymane dane dostępowe
Kod użytkownika:
Hasło dostępu:

 
Internetowy System Szkoleń
 
Internetowy System Szkoleń firmy Tarbonus to nowoczesna aplikacja internetowa, która powstała w oparciu o system Pen-Asystent Szkolenia. Umożliwia ona przeprowadzenie szkoleń na odległość.

Zawiera ona wzorcowe szkolenia zgodne z programami ramowymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Istnieje możliwość uzupełnienia prezentowanego tutaj systemu szkoleniowego o materiały dydaktyczne dostarczone w formie książkowej.

Szkolenia:
 
 
 

Copyright by Tarbonus Sp. z o.o. - internetowy system szkoleń http://www.tarbonus.pl