O firmie
 O produkcie
 Redakcja
Wprowadź poniżej otrzymane dane dostępowe
Kod użytkownika:
Hasło dostępu:

 
Internetowy System Szkoleń
 
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest przeznaczone dla: pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami; innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


 
 
 
 

Copyright by Tarbonus Sp. z o.o. - internetowy system szkoleń http://www.tarbonus.pl