Redakcja

Marek Gałusza z zespołem

Autorzy prezentacji
Adam Słomka, Andrzej Nowak, Piotr Wąż, Zbigniew Jóźwiak, Krzysztof Kociołek, Grzegorz Socha

Wydawca:
TARBONUS Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków

Sprzedaż:
TARBONUS Sp. z o.o. – Dział Marketingu i Handlu
ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel.: (15) 822 55 37 wew. 26 i 27
e-mail: info.tarnobrzeg@tarbonus.pl, marketing@tarbonus.pl
infolinia: 801 000 986

www.tarbonus.pl